ชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี จ.ปทุมธานี เดือนสิงหาคม 2566

29 กรกฎาคม 2566

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี 2566 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ให้บริการ 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด เริ่ม 7 สิงหาคมนี้

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ในกลุ่มเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 • ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด (ผู้ป่วยเหล่านี้ขอให้นำยาและซองยาที่มีชื่อผู้ป่วยติดอยู่มาแสดงด้วย) 
 • ผู้สูงอายุ อายุ 65 ปีขึ้นไป
 • โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • โรคอ้วน น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรม หรือ BMIมากกว่า 35 
 • ผู้พิการทางสมอง

วัน เวลาที่ให้บริการ

 • วันที่ 7, 11, 18, 21, 25, 28 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. 

สถานที่

 • กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ห้องเบอร์ 13

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โทร. 02599-1650 ต่อ 141 หรือ 153 

รพ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดฟรีเดือนสิงหาคม 2566

รู้จัก โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงจมูก ลําคอ และปอด โดยปกติแล้วผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สามารถหายได้เองแต่ในบางครั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้ถึงแก่ชีวิต

อาการของไข้หวัดใหญ่

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาแต่อาการมักเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาซึ่งจะค่อย ๆ แสดงอาการ

 • มีไข้ หนาวสั่น และเหงื่อออก
 • ปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • เจ็บคอและไอแห้ง
 • ปวดตา
 • มีน้ำมูก จาม
 • หายใจถี่
 • ท้องเสียและอาเจียนซึ่งพบได้บ่อยในเด็ก

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถลดความรุนแรงของอาการและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาการของโรคไข้หวัดใหญ่และ โควิด-19 มีความคล้ายคลึงกัน การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถลดและป้องกันความสับสนระหว่างโรคทั้งสองนี้