แนะวิธีใช้ "ทางเลื่อน-บันไดเลื่อน" ให้ปลอดภัยลดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

29 มิ.ย. 2566 | 08:00 น.

เปิดคำแนะนำวิธีใช้ "ทางเลื่อน-บันไดเลื่อน" ให้ปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะเทคนิคพร้อมข้อควรระวังในการใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

จากกรณีผู้โดยสารประสบอุบัติเหตุบนทางเลื่อนที่สนามบินดอนเมือง ทำให้ขาซ้ายขาดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นั้น เราคงไม่อยากให้ตัวเองหรือคนที่คุณรักต้องประสบเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันและข้อควรระวังในการปฏิบัติตนเมื่อในชีวิตประจำวันของเราต้องใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกอยู่บ่อย ๆ ได้อย่างไร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เคยเผยแพร่คำแนะนำและข้อควรระวังเมื่อเราต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ โดยข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุว่า อุบัติเหตุจากบันไดเลื่อนและทางเลื่อนมักมีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งาน

รวมถึงสภาพบันไดเลื่อนที่อาจไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีจึงขอแนะนำการใช้บันเลื่อนอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้ 

วิธีขึ้น-ลงบันไดเลื่อนและการใช้ทางเลื่อนให้ปลอดภัย

 1. ไม่ควรหยอกล้อกัน
 2. ไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือ
 3. มองจังหวะการเคลื่อนตัวของบันไดเลื่อน ก่อนก้าวเท้าขึ้น
 4. ไม่วางเท้าบนเส้นสีเหลืองเพราะเป็นตำแหน่งของขั้นบันไดที่แยกออกจากกันจะทำให้เสียการทรงตัวและหกล้มได้
 5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย พร้อมยกชายผ้าให้พ้นระดับพื้น  
 6. ผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเพื่อป้องกันมิให้ชายผ้าเข้าไปติดในช่องหรือซี่ร่องบันไดเลื่อน
 7. จัดเก็บไม้ค้ำยัน ไม้เท้า หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอื่นๆ ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม
 8. หากมีรถเข็น ควรใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนสำหรับรถเข็น เพราะล้อรถเข็นอาจลื่นไถลหรือสะดุดกับพื้นต่างระดับของบันไดเลื่อน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 9. ควรก้าวเท้าก่อนถึงบันไดเลื่อนขั้นสุดท้าย รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังขณะก้าวเท้า เพื่อป้องกันการสะดุดล้มหรือชนผู้ที่อยู่ด้านหลัง

ขณะยืนบนบันไดเลื่อน

 • จับราวบันไดเลื่อนให้มั่น จะช่วยป้องกันการเสียการทรงตัวและควรยืนชิดด้านขวา เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับผู้ที่เดินขึ้น - ลง บันไดเลื่อน
 • ไม่วางสิ่งของบนบันไดเลื่อนเพราะเศษวัสดุอาจเข้าไปเกี่ยวในซี่ร่องบันไดเลื่อน 
 • กรณีถือสิ่งของทั้งสองมือแนะนำให้เปลี่ยนมารวมไว้ในมือเดียวเพื่อให้สามารถจับราวบันไดเลื่อนได้สะดวก 
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย อาทิ ยืนพิงกับขอบด้านข้างของบันไดเลื่อน นั่งราวจับของบันไดเลื่อน นั่งบนบันไดเลื่อน ยื่นศีรษะ หรือลำตัวออกนอกราวจับของบันไดเลื่อน ยื่นเท้าชิดขอบข้างของบันไดเลื่อน เป็นต้น เพราะอาจได้รับอันตรายได้


ข้อควรระวังในการใช้บันไดเลื่อน

 1. กรณีบันไดเลื่อนไม่ทำงาน ควรงดใช้บันไดเลื่อน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 2. ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นที่มีพื้นแข็งเสมอกัน เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม 
 3. เพิ่มความระมัดระวังในการสวมรองเท้าส้นสูงขณะขึ้น - ลงบันไดเลื่อน 
 4. เมื่อใกล้ถึงปลายทางบันไดเลื่อนให้รีบก้าวเท้าข้ามบันไดเลื่อนขั้นสุดท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกบันไดเลื่อนหนีบ 
 5. กรณีรองเท้าเข้าไปติดในซี่ร่องบันไดเลื่อน ให้รีบถอดรองเท้าออกทันที

เจ้าของสถานที่ 

 • ควรตรวจเช็กคุณภาพและสมรรถนะของอุปกรณ์ให้พร้อมและปลอดภัยอยู่เสมอ หากพบความชำรุด ควรงดใช้บริหารและเร่งแก้ไขให้มั่นใจว่า จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น