ฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่" ฟรี เดือนพฤษภาคม 2566

03 พ.ค. 2566 | 20:09 น.

รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี วัคซีนเข็มกระตุ้น "ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่" ใน กทม. และต่างจังหวัดให้บริการตลอดเดือนพฤษภาคม 2566 อัพเดทวัน เวลา สถานที่และประเภทของวัคซีนที่ให้บริการได้ที่นี่

ผู้ที่กำลังมองหาจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608  และผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้ว ทั้งในส่วนของผู้ที่อยู่ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด ยังสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดได้ฟรี ตามจุดต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการ ซึ่งล่าสุดกรมการแพทย์ อัพเดทจุดให้บริการวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศหลายสิบแห่งด้วยกัน

จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี ใน กทม.

1.โรงพยาบาลราชวิถี  

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Moderna bivalent 
 •  LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-13.30 น. ณ อาคารฉีดวัคซีน (โรงอาหารเก่า ข้างโรงยิม) 

2.สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer
 • วัคซีน Astrazeneca

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. (ตามวันที่สถาบันเปิดทำการ) ณ ชั้น 11 หน้าห้องผ่าตัด

3.โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer 
 •  LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.ณ ห้องตรวจ 403

4.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี 

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Moderna bivalent
 • LAAB 
 • วัคซีน Pfizer สำหรับเด็ก 6 เดือน – 12 ปี

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • ให้บริการฉีดวัคซีน เด็กอายุ 6 เดือน - 17 ปี
 • วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.
 • วันศุกร์ - เสาร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 • วันอาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น.ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

5.โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี

ประเภทวัคซีน

 • ฉีดวัคซีน Moderna bivalent

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก ห้อง 9

6.สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี  

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Moderna bivalent

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.ณ อาคารรัชมงคลชั้น 1 ห้องหัตถการ 
 • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 11.30 น.ณ อาคารรัชมงคลชั้น 1 ห้องหัตถการ 

7.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว 

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน  Moderna bivalent

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องฉีดยาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

8.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Moderna bivalent

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร

จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรีในต่างจังหวัด

9.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก

10.โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer เด็ก 6 เดือน-12 ปี  
 • วัคซีน Moderna bivalent  
 • LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • เด็กอายุ 6 เดือน- 4 ปี วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.
 • เด็กอายุ 5-12 ปี วันอังคาร เวลา 13.00-15.30 น.
 • ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง OPD

11.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer 
 • วัคซีน Moderna

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารธัญญสิริ

12.โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer 
 • วัคซีน Moderna

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

13.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

14.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

ประเภทวัคซีน

 • ฉีดวัคซีน Pfizer
 • LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน

15.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) 

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Moderna bivalent 
 • LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ


16.สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี  

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer และ LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร  8 ชั้น 1

17.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ จ.นนทบุรี

 ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Moderna bivalent
 • วัคซีน Pfizer 
 • LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการชั้น 1

18.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม 

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer
 • LAAB

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 7

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอกตติยภูมิ ชั้น 3 อาคารเลิศประชารักษ์ 

- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

 • วันพุธ เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอกตติยภูมิ ชั้น 3 อาคารเลิศประชารักษ์        

19.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง OPD คลินิกตรวจสุขภาพ

20.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer
 •  LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ และพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 1

21.โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง  

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer
 • LAAB
 • วัคซีน strazeneca

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)ณ อาคารผู้ป่วยใน และจุด Drive Thru

22.โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี  

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer 
 • LAAB

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

23.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี  

ประเภทวัคซีน

 • วัคซีน Pfizer

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

 • วันพุธ และ ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ ห้องทำแผล ฉีดยา และแผนกผู้ป่วยนอก