svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

PRINC ปรับทัพผู้บริหาร ทุ่มอีก 6 พันล้านสยายปีกเฮลท์แคร์

27 เมษายน 2566

PRINC ปรับโครงสร้างผู้บริหาร รุกเฮลท์แคร์เต็มสปีด พร้อมเดินหน้าลงทุน 6 พันล้าน ขยายโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกความงาม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาลเครือ 'พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์' เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ที่ผ่านมา ได้รับทราบผลการดำเนินงานปี 2565 รายได้รวมอยู่ที่ 6,684.6 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 1,625.8 ล้านบาท หรือ 32.1% ขณะที่กำไรอยู่ที่ 306.3 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 213.4 ล้านบาทหรือ 229.8%

ขณะเดียวกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเรื่องแต่งตั้งกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยแต่งตั้ง ดร.สาธิต วิทยากร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

PRINC ปรับทัพผู้บริหาร ทุ่มอีก 6 พันล้านสยายปีกเฮลท์แคร์

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ กล่าวว่า บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

โดยบริษัทยังคงเป้าหมายขยายธุรกิจโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ให้ครบ 20 แห่ง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจและแสวงหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ

PRINC ปรับทัพผู้บริหาร ทุ่มอีก 6 พันล้านสยายปีกเฮลท์แคร์

รวมทั้งขยายคลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ใกล้ใจ ซึ่งเป็นคลินิกบัตรทอง ตั้งเป้าขยายให้ครบ 100 แห่ง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วรวม 37 แห่ง และขยายธุรกิจคลินิกเสริมความงามภายใต้แบรนด์ผิวดีคลินิก (PEWDEE CLINIC) เพิ่ม จากปัจจุบันที่เปิดดำเนินการ 13 สาขาในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และสแตนด์อโลนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

พร้อมมุ่งหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง และเป็น New S-curve ได้แก่ Elderly Care, Wellness, Pharmacy, HealthTech ฯลฯ เพื่อเป้าหมายการสร้าง Healthcare Ecosystem เพื่อการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ โดยมีงบการลงทุนไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนหลักจะมาจากสถาบันการเงิน และจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าธุรกิจเฮลท์แคร์ และปัจจุบันมีอยู่ในมือมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท

PRINC ปรับทัพผู้บริหาร ทุ่มอีก 6 พันล้านสยายปีกเฮลท์แคร์

ขณะเดียวกันในการขยายโรงพยาบาลตามเป้าหมาย 20 แห่ง ปัจจุบันยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และยังลงทุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้ง Digital Health ในส่วนการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการภายใน และมุ่งขยายศักยภาพคลินิกและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลในเครือฯแต่ละแห่ง รองรับความต้องการการรักษาพยาบาลในโรคยากซับซ้อนในแต่ละพื้นที่

โดยเฉพาะในด้านการให้บริการรักษาโรคกระดูกและข้อ หัวใจ สมองและหลอดเลือด การรักษาโรคมะเร็ง การดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ ร่วมสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาและการเดินทาง รวมทั้งยังช่วยสร้างงานในพื้นที่ที่เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าไปลงทุนอีกด้วย