กทม.เพิ่มจุด "คลินิกมลพิษทางอากาศ" รักษาอาการป่วยจากฝุ่น PM2.5

25 มี.ค. 2566 | 20:14 น.

ปักหมุดจุดให้บริการ "คลินิกมลพิษทางอากาศ" ทั่ว กทม. รักษาอาการป่วยจากฝุ่น PM2.5 อัพเดทตารางเวลา สถานที่ พร้อมเบอร์ติดต่อก่อนเข้ารับบริการได้ที่นี่

กรุงเทพมหานคร อัพเดทจุดให้บริการ "คลินิกมลพิษทางอากาศ" โดยให้คำปรึกษาและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางฝุ่นในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครจากเดิมที่เปิดให้บริการ จำนวน 6 แห่ง ล่าสุดได้เพิ่มจุดให้บริการอีก 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง 

1.เด็ก

2.สตรีมีครรภ์

3.ผู้สูงอายุ

4.ผู้มีโรคประจำตัวที่มีอาการ ได้แก่

 • แน่นหน้าอก
 • หายใจลำบาก
 • ไอเรื้อรัง
 • มีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง
 • ตาแดง
 • ระคายเคืองตา
 • เจ็บหน้าอก
 • หอบหายใจเสียงดังหวีด
 • มีเสมหะตลอดเวลา
 • รู้สึกเหนื่อยมากจนทำงานไม่ได้ ต้องนั่งพัก

1.โรงพยาบาลตากสิน ณ บ้านชีวาสุข

 • เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันพุธ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
 • โทร. 02437-0123 ต่อ 1426 / 1430

2.โรงพยาบาลกลาง ณ คลินิกมลพิษทางอากาศ ชั้น 3

 • เปิดให้บริการวันอังคาร – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
 • โทร. 02- 220- 8000 ต่อ 10811

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ชั้น 22

 • เปิดให้บริการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
 • โทร. 02-289-7225

4.โรงพยาบาลสิรินธร ณ ตรวจศัลยกรรม เบอร์ 11 ชั้น 1

 • เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
 • โทร. 02-328-6901 ต่อ 11434

5.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 • เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
 • โทร. 099-170-5879 หรือ 063-324-1126

6.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

 • เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
 • โทร. 02- 429-3576 ต่อ 8522

7.โรงพยาบาเวชการุณย์รัศมิ์ ณ ชั้น 2 ห้องตรวจอายุรกรรม

 • เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
 • โทร. 02-543-2090 หรือ 084-215-3278

8.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ณ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น.
 • โทร. 02-326-9995

กทม.เพิ่มจุด "คลินิกมลพิษทางอากาศ" รักษาอาการป่วยจากฝุ่น PM2.5