กรอ. ยันไม่พบสาร "ซีเซียม-137" โรงงานรีไซเคิลจ.ระยอง

20 มี.ค. 2566 | 08:22 น.

กรอ. ยันไม่พบสาร "ซีเซียม-137" โรงงานรีไซเคิลจ.ระยอง หลังรับฝุ่นแดง 12.4 ตัน พร้อมร่วมถกสำนักปรมาณูเพื่อสันติเชื่อมข้อมูลระหว่างกันป้องกันซ้ำรอยเหตุ

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบโรงงานเคพีพี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า มีสารซีเซียม-137 หรือสารไอโซโทปของซีเซียม ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสี อยู่ในฝุ่นแดงบริเวณโรงงาน

ทั้งนี้ คาดว่าเกิดจากการหลอมอุปกรณ์ที่หายไปของโรงไฟฟ้าบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ทำให้เจอแต่ในฝุ่นแดงที่ตรวจพบ 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ทางโรงงานเคพีพีฯ ได้นำฝุ่นแดง 12.4 ตันในโรงงานไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ที่โรงงานจ.ระยอง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ ไปตรวจสอบฝุ่นแดงในห้องแลปว่า สาร "ซีเซียม-137" ปนเปื้อนฟุ้งกระจายไปหรือไม่ 

ล่าสุดเจ้าหน้าที่แจ้งมาแล้วว่า ไม่มีสาร "ซีเซียม-137" ปนเปื้อนไปที่โรงงานรีไซเคิล ที่จ.ระยองอย่างแน่นอน ส่วนสารปนเปื้อนซีเซียม-137 ที่ตรวจพบในโรงงานเคพีพี ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กฎหมายเฉพาะจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

“หน้าที่กรมโรงงานฯ จะดูแลเรื่องภาพรวมโรงงาน อย่างกรณีนี้ ทางโรงงานฯ จะต้องรายงานความปลอดภัยอุปกรณ์ต่างๆ ทุกเดือนเม.ย. ซึ่งปี 65 พบว่า ปริมาณชิ้นส่วนยังครบ 10 ชิ้น"

อย่างไรก็ดี ปีนี้ทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ตรวจสอบเมื่อเดือนมี.ค. เพื่อรายงานต่อกรมโรงงานฯ ในเดือนเม.ย. นี้ จึงรู้ว่าอุปกรณ์หายไป 1 ชิ้น ซึ่งปกติหน่วยงานที่ดูแลชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีสารกัมมันตรังสี เป็นหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ทุกโรงงานจะต้องแจ้งรายละเอียด และการตรวจสอบ 
 

ส่วนใหญ่โรงถลุงเหล็กจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศ และในประเทศ ต้องรายงานสำนักปรมาณูฯ ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบ ต่อไปทางกรมโรงงานฯ และสำนักปรมาณูเพื่อสันติ จะหารือเชื่อมข้อมูลระหว่างกันให้มากขึ้น เพื่อป้องกันเหตุให้รัดกุมมากที่สุด