เช็คด่วน อย. สั่งงดผลิต เรียกคืน “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง”

08 พ.ย. 2565 | 13:55 น.

อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ สมุนไพรปลอม “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เตือนประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อ พบแจ้งสายด่วน อย. 1556

นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เลขทะเบียนที่ G 298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต 18.08.21 วันที่หมดอายุ 18.08.23

เช็คด่วน อย. สั่งงดผลิต เรียกคืน “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง”

ซึ่งฉลากระบุผลิตโดย บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด เลขที่ 30/103 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด พบว่าไม่ได้มีการผลิต “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” ในรุ่นดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นี้จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม

 

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. จึงเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ โดยให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ภายใน 30 วัน โดยหากภายหลังมีการตรวจพบการครอบครองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพื่อขาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท

 

สำหรับผลิตภัณฑ์ “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เลขทะเบียนที่ G298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต 19.08.21 วันที่หมดอายุ 19.08.23 ที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบัน Tadalafil นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้สั่งบริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด งดผลิตและเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดแล้ว

เช็คด่วน อย. สั่งงดผลิต เรียกคืน “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง”

หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ