svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คด่วน อย. สั่งงดผลิต เรียกคืน “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง”

08 พฤศจิกายน 2565

อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ สมุนไพรปลอม “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เตือนประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อ พบแจ้งสายด่วน อย. 1556

นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เลขทะเบียนที่ G 298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต 18.08.21 วันที่หมดอายุ 18.08.23

เช็คด่วน อย. สั่งงดผลิต เรียกคืน “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง”

ซึ่งฉลากระบุผลิตโดย บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด เลขที่ 30/103 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด พบว่าไม่ได้มีการผลิต “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” ในรุ่นดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นี้จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม

 

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. จึงเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ โดยให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ภายใน 30 วัน โดยหากภายหลังมีการตรวจพบการครอบครองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพื่อขาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท

 

สำหรับผลิตภัณฑ์ “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เลขทะเบียนที่ G298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต 19.08.21 วันที่หมดอายุ 19.08.23 ที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบัน Tadalafil นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้สั่งบริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด งดผลิตและเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดแล้ว

เช็คด่วน อย. สั่งงดผลิต เรียกคืน “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง”

หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน [email protected], Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ