svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิดเด็กเล็ก 12 ต.ค.65 ยี่ห้อไหน กี่เข็ม ห่างกี่วัน ดูเลย

06 ตุลาคม 2565

กรมควบคุมโรค เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ปูพรมทั่วประเทศ 12 ต.ค. นี้ ย้ำชัด ลดเสี่ยงหากป่วยติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มเด็กในช่วงอายุอื่น 3 เท่า จะต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน กี่เข็ม ห่างกันกี่วัน คลิกอ่านที่นี่

ตามแผนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี เป็น วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 12 ต.ค. 65 นี้ โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ขวดฝาจุกสีแดง (Maroon cap) เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

 

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี โดยมีกำหนดการให้วัคซีนที่สอดคล้องกับคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1.ให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี (วัคซีน Pfizer ฝาสีแดง ต้องผสมก่อนฉีดตามเอกสารกำกับยา)

 

2.ขนาดวัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตร (3 ไมโครกรัม) โดยให้จำนวน 3 เข็ม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยเว้นระยะห่างระหว่างเข็มแรกและเข็มที่สอง 4 สัปดาห์ และเข็มที่สองและสามอย่างน้อย 8 สัปดาห์

 

3.การให้วัคซีนโควิด 19 สามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่น ๆ ในวันเดียวกันได้หรือห่างกันเท่าใดก็ได้

 

4.กรณีเด็กที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ จำนวน 3 เข็ม (สัปดาห์ที่ 0, 4, 12) ซึ่งไม่ต้องตรวจการติดเชื้อก่อนการรับวัคซีน

 

5.กรณีเด็กมีอายุครบ 5 ปี เมื่อถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มถัดไป ให้ฉีดวัคซีนฝาสีส้ม จนครบ 3 เข็ม โดยมีระยะห่างตามเดิม (สัปดาห์ที่ 0, 4, 12)

 

6. แนะนำให้เด็กทุกคนควรเข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิต

 

ทั้งนี้ การเข้ารับวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก โดยการรับวัคซีนไม่เป็นเงื่อนไขในการไปโรงเรียน

แผนการบริหารจัดการวัคซีน

กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการผ่านระบบสถานพยาบาล หรืออาจพิจารณาให้วัคซีนในศูนย์เด็กเล็กภายใต้กำกับของแพทย์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เห็นสมควร กำหนดให้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป หรือเริ่มฉีดวัคซีนได้เมื่อมีความพร้อม หรือตามบริบทของแต่ละพื้นที่

 

นอกจากนี้ในระยะที่ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่ยังคงมีมาตรการที่สำคัญ โดยเน้นมาตรการทางสังคมที่สมดุลกับชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่เสี่ยง ล้างมือ เว้นระยะห่าง และการจัดการสภาวะแวดล้อมที่เสี่ยงให้มีการระบายอากาศที่ดี และส่งเสริมมาตรการการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422