svasdssvasds

รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2-5 เดือนตุลาคม 65 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ต.ค. 2565 เวลา 20:31 น. 2.6k

อัพเดทจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี เข็มกระตุ้น เข็ม 2, 3, 4, 5 เดือนตุลาคม 2565 ที่ไหนเปิดวอล์คอิน -ให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า เช็คได้ที่นี่

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ปัจจุบันในภาพรวมทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่และแนวโน้มผู้เสียชีวิตลดลง และประเทศไทยได้ปรับให้โรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ในขณะที่จำนวนการรับวัคซีนในภาพรวมจะเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้ แต่วัคซีนยังมีความจำเป็นในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว (กลุ่ม608) โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การวัคซีนหลังจากนี้นั้นจะปรับมาฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล ตามแต่ละคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดฟรีตามความสมัครใจ โดยสามารถสอบถามการให้บริการวัคซีนจากสถานบริการใกล้บ้านได้ 

 

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด เป็น วัคซีนโมเดอร์นา สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 และ 4 ฟรี ดังนี้

1.ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ

 • เปิดจองผ่านแอปฯ QueQ และรับ Walk in 
 • เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. – 8 ต.ค. 65 เวลา 08.00 - 16.00 น. 

2.ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ผู้ประสงค์รับวัคซีนสามารถเข้ารับบริการได้ 

 • จองผ่านแอปฯ QueQ และรับ Walk in
 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น. ถึงวันที่ 31 ต.ค. 65

 

รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2-5 เดือนตุลาคม 65 

สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ชนิดวัคซีนที่มีให้บริการ คือ ไฟเซอร์ฝาสีม่วง และ ไฟเซอร์ฝาสีส้ม

 

เงื่อนไข 

 • คนไทย ต่างชาติ และต่างด้าว อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกเข็ม
 • เปิดให้บริการทั้งรูปแบบจองคิวล่วงหน้า และลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in)

สนใจจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้ที่ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สถาบันโรคผิวหนัง

 

โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 8 และ 29 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 15 และ 22 ตุลาคม 2565 งดบริการเนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องประชุมชั้น 20  เวลาทำการ 9.00 -15.00 น.

 

รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2-5 เดือนตุลาคม 65 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

แจ้งเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี  เข็ม 2, 3, 4 และ 5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับสตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไข ดังนี้

 

เข็ม 2 

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2565

 

เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2565
 • แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 6 ก.ค.2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า 
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา 
 • แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 6 ก.ค.2565
 • โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 6 พ.ค.2565

 

เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตร ดังนี้

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3
 • หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 6 มิ.ย.2565 

 

เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตร ดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 6 มิ.ย.2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 6 พ.ค.2565  
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 6 พ.ค.2565   

 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 และ 5 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยสนใจลงทะเบียนได้ที่ https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ โดยเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 

เอกสารประกอบ

 • บัตรประชาชน
 • สมุดฝากครรภ์
 • ปากกา


ทั้งนี้ กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่า "สละสิทธิ์"
 

รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2-5 เดือนตุลาคม 65 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด