ยกเลิกบัตรทอง 9 รพ. เลือกหน่วยบริการใหม่ได้ 10 ต.ค.นี้

02 ตุลาคม 2565

สปสช. หารือจัดระบบดูแลประชาชน "สิทธิบัตรทอง" หลังยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชน หาหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่ม ประกาศ 10 ต.ค.65 ให้ประชาชนสิทธิว่างจาก 9 รพ.เอกชนเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้

จากกรณีที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการยกเลิกสัญญาการให้บริการปฐมภูมิ ประจำ และรับส่งต่อทั่วไปกับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่งซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามข้อกฎหมายจากปัญหาการเบิกจ่ายค่าบริการไม่ถูกต้องนั้น

 

พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ได้ข้อสรุปว่า ในส่วนของการหาหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำแห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญา รพ.เอกชน 9 แห่ง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจะกลายเป็นสิทธิว่าง ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการใหม่นั้น

 

สปสช.และสำนักอนามัย จะร่วมจัดทำบัญชีเครือข่ายหน่วยบริการให้ประชากรสิทธิว่างเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ยินดีเป็นหน่วยบริการประจำ โดยขอให้ สปสช.จัดหาคลินิกชุมชนอบอุ่นมาเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มเติมเพื่อดูแลประชาชน และได้กำหนดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ สปสช.จะจัดทำบัญชีเครือข่ายหน่วยบริการให้ประชาชนได้เลือก โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช. http://mscup.nhso.go.th/mastercup/ เพื่อเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำแห่งใหม่ของตน หรือโทร.สอบถามได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งจะระบุหน่วยบริการใกล้บ้านให้ประชาชนเลือกลงทะเบียนได้ หรือดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. และไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso ได้เช่นกัน

 

สำหรับการจัดหาหน่วยบริการแห่งใหม่มาเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อนั้น การหารือที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนต่อจากนี้ ดังนี้

 

  • ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยใช้บริการจาก โรงพยาบาลมเหสักข์ เป็น รพ.รับส่งต่อจะเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลเลิดสิน และ โรงพยาบาลตากสิน แทน

 

 

 

  • ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แทน

 

  • ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี โรงพยาบาลบางนา 1 เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลเดอะซีพลัส แทน

 

  • ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี โรงพยาบาลนวมินทร์ เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี แทน

 

  • ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี โรงพยาบาลเพชรเวช เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลคลองตัน และ โรงพยาบาลกลาง แทน

 

  • ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลไอเอ็มเอช ธนบุรี แทน

 

  • ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลกลาง และ โรงพยาบาลเดอะซีพลัส แทน

 

  • ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี โรงพยาบาลบางมด เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แทน 

 

ทั้งนี้ สำหรับ รพ.รับส่งต่อนั้น ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนต่อจาก สปสช.จะหา รพ.รับส่งต่อแห่งใหม่มาเพิ่มอีก เพื่อดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง พญ.ลลิตยา กล่าว

 

สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาและตรวจติดตามอาการต่อเนื่องนั้น สามารถไปรับยาและรับการรักษาได้ตามที่สถานพยาบาลที่ สปสช.ได้แจ้งให้ทราบแล้ว โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th

 

นอกจากนั้นผู้ป่วยที่มีนัดรักษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปที่ รพ.กล้วยน้ำไท รพ.ประชาพัฒน์ และ รพ.บางมด ยังคงไปรับการรักษาได้เหมือนเดิมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยทั้ง 3 รพ.ยินดีรับดูแลผู้ป่วยต่อในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านนี้