ทรูปลูกปัญญา สานพลังคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก

14 เม.ย. 2567 | 03:50 น.

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย และภาคีเครือค่าย เปิด “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” ยกระดับศักยภาพ และคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก

“ชูศักดิ์ จันทยานนท์” ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิด “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งเรกในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพ ของบุคคลออทิสติกและครอบครัว”

ทรูปลูกปัญญา สานพลังคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก

ด้วยหลักสูตรเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ การเข้าสังคม และทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการสร้างอาชีพและรายได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำศักยภาพต่างๆ ขององค์กร มาสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเรียนรู้ตอบรับกับโลกยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือบุคคลออทิสติกและครอบครัวสามารถพึ่งพาตัวเอง ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า อีกทั้งลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อาทิ พัฒนาทักษะพื้นฐานด้วย Virtual Reality (VR) และนำหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก True Click Life เข้ามาช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้น้องๆ อีกด้วย พร้อมจัดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดียิ่งกว่า เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักรู้ศักยภาพบุคคลออทิสติกในวงกว้าง

ทรูปลูกปัญญา สานพลังคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก

นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังสนับสนุนการขยายจำนวน “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) ให้ครอบคลุม 40 แห่งทั่วประเทศ ด้วยการเชิญชวนประชาชนทั่วไป รวมถึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมสมทบทุนในการขยายศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวผ่านแอปทรูมันนี่ด้วย

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 44 ฉบับที่ 3,982 วันที่ 11 - 13 เมษายน พ.ศ. 2567