7 ข้อควรรู้ "แคดเมียม"สารอันตรายก่อมะเร็ง   

11 เม.ย. 2567 | 07:30 น.

เปิดข้อมูลสำคัญ 7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ "แคดเมียม" สารโลหะหนักอันตรายที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพก่อโรคมะเร็งได้ พร้อมแนะวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราและคนรอบข้าง

วันนี้เอ่ยถึง "กากแคดเมียม" สารอันตรายที่เราเคยมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการตรวจพบการลักลอบซุกซ่อนเอาไว้ในหลายพื้นที่ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนไม่น้อย ทั้งนี้ จากข่าวที่เกิดขึ้นการมองหาความรู้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับตัวเองและคนรอบข้าง พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

แคดเมียม (Cd) คือ อะไร

แคดเมียม (Cd) เป็นธาตุโลหะหนักที่มีสีเงินแกมขาว พบปนอยู่กับแร่ธาตุอื่น ๆ เช่น แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว หรือทองแดง โดยในการทำเหมืองสังกะสี มักจะมีการปนเปื้อนแคดเมียมออกมาด้วย ซึ่งสามารถพบแคดเมียมปนเปื้อนได้ในอาหาร น้ำ และยังสามารถพบแคดเมียมในสีที่ผสมใช้กับบ้านหรืออาคาร 

อันตรายอย่างไร

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 

แบบเฉียบพลัน :

 • ส่งผลให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง และเจ็บคอ หายใจสั่น มีเสมหะเป็นเลือด 

แบบเรื้อรัง :

 • ไตถูกทำลายและหากสัมผัสเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ เช่น มะเร็งปอด เป็นต้น 

ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย

จากการรับประทานอาหาร และการหายใจเอาไอ หรือฟูมของแคดเมียมเข้าไปในร่างกาย 

การป้องกันตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป

 • หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตพื้นที่โรงงานที่พบแคดเมียม
 • ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงควรสังเกตอาการตนเอง หากสงสัยว่ามีอาการจากการสัมผัสแคดเมียมให้รีบไปห่นวยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที 
 • ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล หรือหน่วยงานราชการเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 • ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ให้การดูดฝุ่น หรือผ้าชุบน้ำเข็ดทำความสะอาดแทนการกวาดบ้าน 

การป้องกันตนเองสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานสัมผัสแคดเมียม

 • ล้างมือและเช็ดมือให้แห้งก่อนรับประทานอาหาร/ดื่มน้ำทุกครั้ง
 • สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นแคดเมียม
 • ปฏิบัติตามแนวทางการทำงานที่ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งหลังทำงานสัมผัสแคดเมียม 

รู้ได้อย่างไรว่ามีแคดเมียมปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม

 • สามารถตรวจหาสารแคดเมียมในดินและในน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยง ใกล้กับแหล่ง/โรงงานที่พบแคดเมียมได้ 
 • กรณีขับรถผ่านโรงงานที่มีการเก็บแคดเมียมจะได้รับแคดเมียมจะได้รับแคดเมียมหรืออันตรายหรือไม่ 
 • หากไม่ได้ทำงานสัมผัสโดยตรงหรืออยู่บริเวณใกล้แหล่งปนเปื้อนแคดเมียมจะไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

 

7 ข้อควรรู้ \"แคดเมียม\"สารอันตรายก่อมะเร็ง   

ข้อมูล กรมควบคุมโรค