"หมอยง"เตือนผู้ปกครองพาเด็กฉีดวัคซีนโรคหัด-โปลิโอ หลังโควิด19 คลี่คลาย

31 ม.ค. 2567 | 02:30 น.

"หมอยง"เตือนผู้ปกครองพาเด็กฉีดวัคซีนโรคหัด-โปลิโอ หลังโควิด19 คลี่คลาย ระบุช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กในหลายประเทศได้รับวัคซีนพื้นฐานน้อยลง 

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัว (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก ว่า

โควิด 19 การระบาดของโควิด 19 เด็กได้รับวัคซีนพื้นฐานลดน้อยลง 

หมอยงระบุว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา เป็นสาเหตุให้เด็กในหลายประเทศ ได้รับวัคซีนพื้นฐานน้อยลง 

อาจจะเป็นเพราะ การหยุดอยู่บ้าน ปิดบ้านปิดเมือง แม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆ มีบางช่วงรับผู้ป่วยเฉพาะผู้ป่วยหนักหรือฉุกเฉิน 

เป็นสาเหตุหนึ่ง ให้เด็กตามวัยได้รับวัคซีนพื้นฐานตามกำหนดน้อยลง ทำให้เกิดการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

โรคที่ระบาดเห็นได้ชัด เช่นโรคหัด ระบาดในอังกฤษและยุโรป 

มีการพบโรคโปลิโอ ในอินโดนีเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา การระบาดอาจเข้าสู่ประเทศไทยได้ 

การระบาดของไอกรน ที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

หลายประเทศ มีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่า ช่วงการระบาดของโควิด 19 ในปีแรกๆ เด็กมารับวัคซีนพื้นฐานตามกำหนดลดน้อยลง กว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด 19

ขณะนี้ สถานการณ์ต่างๆได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นจึงอยากที่จะให้ผู้ปกครองทุกคน ตรวจสอบการได้รับวัคซีนพื้นฐานของลูกหลาน 

ว่าได้ครบตามกำหนดหรือไม่ ถ้ายังขาดอยู่ ก็ขอให้รีบไปรับ ให้ครบตามกำหนดโดยเร็ว 

เพื่อป้องกันการระบาดของโรค เช่นโรคหัด โปลิโอ โรคคอตีบ ไอกรน และโรคอื่นๆที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน