สรุปแนวทางฉีด"วัคซีนโควิด19"หมอยงแนะเน้นกลุ่มเปราะบาง-เสี่ยงเสียชีวิต

29 ม.ค. 2567 | 04:01 น.

สรุปแนวทางฉีด"วัคซีนโควิด19"หมอยงแนะเน้นกลุ่มเปราะบาง-เสี่ยงเสียชีวิต ระบุวัคซีนทุกชนิดมีประโยชน์ และอาจมีอาการข้างเคียง พร้อมยกตัวอย่างวัคซีนโปลิโอ ชี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

วัคซีนโควิด19 ยังต้องฉีดอีกหรือไม่ กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

หลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิด19 กันแล้ว และมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติ

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัว (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19 ว่า

โควิด 19 ควรฉีดวัคซีนโควิด 19 อีกหรือไม่

วัคซีนทุกชนิดมีประโยชน์ และอาจมีอาการข้างเคียง เช่นวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (กิน) ใช้กันมานานกว่า 50 ปี

ก็ยังมีอาการข้างเคียง เป็นวัคซีนเชื้อเป็น หยอดแล้วตัววัคซีนเองยังสามารถทำให้เกิดกล้ามเนื้อลีบเป็นโปลิโอ 

แต่โอกาสจะเป็นหนึ่งในล้าน แต่ถ้าไม่หยอดโอกาสจะได้รับเชื้อโปลิโอและเป็นโปลิโอมากกว่ามากมาย 

เราก็หยอดกันมาตลอด จนโรคแทบจะหมดไป จนมาปัจจุบันเชื้อโปลิโอเหลือน้อยลงไปมาก 

เราจึงพยายามที่จะเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอชนิดกิน (เชื้อเป็น) มาเป็นชนิดฉีด (เชื้อตาย) เพราะวัคซีนไม่มีโอกาสให้เด็กเป็นโปลิโอได้เลย
 

เช่นเดียวกันกับวัคซีนโควิด 19  ก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในอดีตที่ผ่านมาในปีแรกถ้าใครติดเชื้อโควิด 19 โอกาสลงปอดสูงมาก ถึงกับเสียชีวิตได้ 3-5%  

เมื่อเทียบกับอาการข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 ที่มีน้อยกว่ามาก

จึงทำให้วัคซีนโควิด 19 ช่วยรักษาชีวิตไว้เป็นจำนวนมากมาย 

สถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปเมื่อติดเชื้อโควิด 19 ในปีนี้ โอกาสเสียชีวิตอาจจะอยู่ที่หนึ่งในพันหรือน้อยกว่า 

ความต้องการการฉีดวัคซีนจึงเน้นไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางที่เมื่อเป็นโควิดแล้วจะอันตรายถึงชีวิตได้มาก