เช็คสิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ตรวจฟรี มีรายการอะไรบ้าง

09 เม.ย. 2566 | 01:09 น.

เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ตรวจอะไรฟรีได้บ้าง ต้องเตรียมร่างกายก่อนตรวจอย่างไร สรุปให้ที่นี่

ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถตรวจสุขภาพฟรีได้ 14 รายการรายละเอียดดังนี้  

 

เช็คสิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ตรวจฟรี มีรายการอะไรบ้าง


รายละเอียดการตรวจร่างกาย มีดังนี้

ตรวจร่างกายทั่วไป

ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี 
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง

ตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

 • อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart

 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
   

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
 • อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 ตรวจปัสสาวะ UA

 •  อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ตรวจสารเคมีในเลือด

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ1 ครั้ง/ปี

 ตรวจการทำงานของไต Cr

 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

ตรวจร่างกายทั่วไป

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAg

 • สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง

 ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

 • อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Via

 • อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

 ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง
   

 

การเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพประจำปี

 • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
 • พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ต้องนำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ติดตัวไปด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมผ่านช่องทางดังนี้

 • เว็บไซด์สำนักงานประกันสังคม  www.sso.go.th 
 • โทรสายด่วน 1506 บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน