เช็คช่องทางเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี "ประกันสังคม"ออนไลน์ ดูที่นี่

18 มี.ค. 2566 | 03:44 น.

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2566 หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ เช็คเลยมีช่องทางไหนบ้าง

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2566 หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  "ประกันสังคม" เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 และม. 39 แจ้งขอเปลี่ยน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ดังนี้

ช่องทางออนไลน์ 

  • ทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th 
  • ทำรายการผ่าน Application SSO Connect
  • ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai (กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก)

 

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเปลี่ยนทางช่องทางออนไลน์ สามารถยื่นแบบด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ช่องทางออฟไลน์

  • ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ 

เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566

การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง/เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 

โดยสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ผู้ประกันตน ทำงานประจำหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม