svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดพิกัด 14 จุดฉีดวัคซีนโควิด สังกัดกรมการแพทย์ ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

02 ธันวาคม 2565

กรมการแพทย์ เผยจุดฉีดวัคซีนโควิด -19 หน่วยงานภายใต้สังกัด 14 แห่ง แนะฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

กรมการแพทย์ ชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต โดยสามารถรับบริการกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ดังนี้

 

1. โรงพยาบาลราชวิถี 

 • วันจันทร์-พฤหัสบดี ในเวลาราชการ
 • ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-13.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

         

2. โรงพยาบาลเลิดสิน

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.

3. โรงพยาบาลสงฆ์

 • วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

         

4. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 • ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น.

         

5. สถาบันประสาทวิทยา

 • วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

         

6. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

         

7. สถาบันโรคทรวงอก

 • ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.

8. สถาบันโรคผิวหนัง

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. ในเวลาราชการ
 • วันเสาร์ (เปิดเฉพาะวันที่ 17 ธ.ค. 65) เวลา 09.00-15.00 น.

         

9. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
                             

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-18 ปี ให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
                             

 • วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น.
 • วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.30 น.

         

10. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ให้บริการวันที่ 6-29 ธ.ค. 65 ยกเว้นวันหยุดราชการ
                                                     

 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
 • เด็กอายุ 5-11 ปี วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.          

         

11. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 • วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

         

12. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

 • วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

         

13. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

 • วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

         

14. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

14 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สังกัดกรมการแพทย์