svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดทจุดลงทะเบียน - Walk In ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 65

10 ธันวาคม 2565

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี อัพเดทจุดลงทะเบียน - Walk In ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัดเดือนธันวาคม 2565

กระทรวงสาธารณสุข ชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตโดยสามารถเข้ารับบริการกับหน่วยงานภายใต้สังกัด กรมการแพทย์ ได้ซึ่งมีทั้งในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด  "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมมาไว้ให้เพื่อใช้พิจารณาซึ่งแต่ละแห่งมีรายละเอียดของการให้บริการในเดือนธันวาคมนี้แตกต่างกัน ดังนี้ 

 

เขตกรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลราชวิถี 

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (เวลาราชการ) 
 • ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 • โทร. 02 206 2900

โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กทม.

 • เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
 • โทร. 02 353 9655

โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กทม.

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)
 • โทร. 02 640 9537

สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี กทม.

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) 
 • โทร. 02 306 9899 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กทม. 

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม.

 • เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สีม่วง และไฟเซอร์สีส้ม
 • วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00  น. (ในเวลาราชการ) และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.30 น.
 • โทร. 02-354-5222

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กทม.

 • วันจันทร์ -วันพฤหัสบดี (ในเวลาราชการ) ให้บริการวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4  ปี และอายุ 5-11 ปี
 • วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) ให้บริการฉีดวัคซีนอายุ 6 เดือน -4 ปี, 5 -11 ปี และ 12-17 ปี 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กทม.

 • ให้บริการวันที่ 13-29 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
 • เด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไป    วันจันทร์-วันศุกร์ (9.00-12.00 น.) 
 • เด็ก อายุ 5-11  ปี         วันจันทร์ ( 13.00-16.00 น.)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5  ปี      วันศุกร์  (13.00-16.00 น.) 
 • โทร. 02 548 1000 

 

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน กทม. ยังให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไปเปิดรับ Walk In และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ดังนี้

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 เขตจตุจักร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 เขตดุสิต
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 เขตวัฒนา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 เขตมีนบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เขตจอมทอง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 เขตบางแค

ทั้งนี้ สามารถสแกน QR Code ติดต่อสอบถามศูนย์บริการฯ และจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้

 

อัพเดทจุดลงทะเบียน - Walk In ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 65

 

จุดให้บริการในต่างจังหวัด

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี 

 • เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.
 • โทร. 02 547 0999 ต่อ 30180-30181

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

 • เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น.
 • โทร. 02 591 4242

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม 

 • ให้บริการฉีดวัคซีน วันจันทร์ -วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) 
 • โทร. 034 388700

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 • ให้บริการฉีดวัคซีน วันจันทร์ -วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) 

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จ.ปทุมธานี 

 • ให้บริการฉีดวัคซีนวันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จ.ชลบุรี 

 • เปิดให้บริการฉีดวัคซีนวันจันทร์ -ศุกร์ (13.00-15.00 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • โทร. 038-455456

 


อัพเดทจุดลงทะเบียน - Walk In ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 65