จองคิวนัด บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านแอปเป๋าตัง มีอะไรบ้าง

16 พ.ย. 2565 | 21:00 น.

จองคิวนัดหมาย บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่าน"แอปเป๋าตัง" Health Wallet มีอะไรบ้าง ที่ให้บริการผ่านแอปเป๋าตัง เช็คเลย

บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สามารถจองคิวนัดหมายง่ายๆ ผ่าน "แอปเป๋าตัง" Health Wallet

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดทำ "กระเป๋าตังสุขภาพ" หรือ Health Wallet ซึ่งอยู่ภายในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ที่จะช่วยนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 

จองคิวนัด บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านแอปเป๋าตัง มีอะไรบ้าง

บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบบัตรทองที่จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ เป็นบริการสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัว หรือกลุ่มบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย/ตาย ที่เป็นภาระโรคของประเทศ


สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแต่ละกลุ่มวัย ที่ให้บริการผ่านแอปเป๋าตังมีดังนี้

 

กลุ่มเด็ก - วัยรุ่น (อายุ 0-24 ปี)

 

1. ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีด

2. ตรวจพัฒนาการเด็กดี (Well baby)

3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

4. ฉีดวัคซีนในเด็กอายุแรกเกิด - 14 ปี

 

กลุ่มผู้ใหญ่ (อายุ 25 - 49 ปี)

 

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
 

กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป)

 

1. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุ

2. ทา/เคลือบฟลูออไรด์วานิช

3. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

4. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเมตาบอลิกเบื้องต้น

5. ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

 

บริการเฉพาะกลุ่มสตรี

 

1. การใส่ห่วงอนามัย

2. ยาฉีดคุมกำเนิด

3. ยาฝังคุมกำเนิด

4. ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

5. การฝากครรภ์

6. ตรวจการตั้งครรภ์

7. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีHPV DNA

8. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีPap smear

 

บริการพิเศษอื่นๆ

 

1. โรคความดันโลหิตสูง

2. โรคเบาหวาน

เมื่อตรวจสอบสิทธิว่าสามารถรับบริการอะไรได้บ้างแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดจองสิทธิ เลือกสถานที่รับบริการและนัดหมายวันเวลา จากนั้นเมื่อกดยืนยันในระบบแล้ว ก็สามารถเข้าไปรับบริการตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย และในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนวันรับบริการออกไป ก็สามารถกดยกเลิกนัดล่วงหน้า 3 วัน แล้วจึงสามารถกดจองสิทธิใหม่ได้อีกครั้ง
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.สายด่วน สปสช. 1330

2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิกที่นี่

• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand