svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"หมอยง" ไขข้อสงสัยทำไมเด็กเล็กต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด เพราะอะไร อ่านเลย

27 ตุลาคม 2565

"หมอยง" ไขข้อสงสัยทำไมเด็กเล็กต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด เพราะอะไร อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ ระบุโรคโควิด19 คงไม่หายหรือหมดไปจากประเทศไทย

วัคซีนต้านโควิดคืออาวุธที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 

 

โดยปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็ก 6 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ

 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

โควิด19 ทำไมต้องให้วัคซีนในเด็กเล็ก

 

โรคโควิด19 คงไม่ได้หายหรือหมดไปจากประเทศไทย จะคงอยู่เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่

 

เด็กเล็ก โดยเฉพาะที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงได้ จะเห็นได้จากกลุ่มเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจ นอกจากผู้สูงอายุ 608 แล้วจะรวมเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า  2 ปีเข้าไว้ด้วย 
 

กลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีน เพื่อให้มีภูมิต้านทาน ถึงแม้ว่า ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แบบสมบูรณ์ แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้ และเป็นที่ยอมรับทั่วไป

 

ปัจจุบันมีวัคซีน covid19 ในเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ถึงแม้จะเป็น mRNA วัคซีน ก็ได้มีการศึกษาวิจัยถึงความปลอดภัยของวัคซีน และมีการอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากวัคซีน กับความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

 

วัคซีนที่ใช้ในเด็กเล็กขณะนี้ ขนาดของ mRNA น้อยกว่าในผู้ใหญ่  10 เท่า ในขณะที่น้ำหนักตัวเด็ก โดยเฉลี่ยแล้ว น้อยกว่าผู้ใหญ่ 5 เท่า ดังนั้นการให้วัคซีนในเด็กเล็ก จึงจำเป็นต้องให้ถึง 3 ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกห่างกัน 1 เดือนและครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 สองเดือน 
 

การรับวัคซีนไม่ได้เป็นภาคบังคับ เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง และจะไม่มีเงื่อนไขในการเข้าเรียนว่าจะต้องได้รับวัคซีนมาก่อนหรือไม่