“รพ.รามาฯ” MOU “ยันฮี” ส่งแพทย์ประจำบ้านเสริมทักษะศัลยกรรมตกแต่ง

07 พ.ค. 2566 | 10:08 น.

โรงพยาบาลยันฮี ร่วม MOU โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝึกอบรม “หลักสูตรด้านศัลยกรรมตกแต่ง” เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ให้แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายแพทย์สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลยันฮี จับมือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลิตศัลยแพทย์ไทยฝีมือดีระหว่างสององค์กร จาก โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรด้านศัลยกรรมตกแต่ง” ที่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ของโรงพยาบาลยันฮี 

“รพ.รามาฯ” MOU “ยันฮี” ส่งแพทย์ประจำบ้านเสริมทักษะศัลยกรรมตกแต่ง

การร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งสององค์กร ระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชน ประสานความร่วมมือในการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้กับแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้แพทย์ที่สำเร็จการอบรมจากสถาบันนี้ ได้มีความรู้ความชำนาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ครบถ้วนตามหลักสูตรและเทียบเท่าระดับสากล

สำหรับการจัดฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่งที่จัดขึ้นดังกล่าว ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดส่งแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 5 (ปีสุดท้ายของการฝึกอบรม) เข้ามาศึกษาดูงานคนละ 1 เดือน เน้นการฝึกอบรม การเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย และการผ่าตัดด้านศัลยกรรมความงามเป็นหลัก ใช้เวลาในการฝึกอบรมคนละ 1 เดือน โดยจะเริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เป็นปีแรก ระยะเวลาในการร่วมมือครั้งนี้ 2 ปี

 

การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการพัฒนาและผลิตศัลยแพทย์ตกแต่งรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ครบถ้วน ตามความต้องการของหลักสูตรและเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ในการผลักดันประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการทำศัลยกรรมความงามที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

“รพ.รามาฯ” MOU “ยันฮี” ส่งแพทย์ประจำบ้านเสริมทักษะศัลยกรรมตกแต่ง