svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ภาคเหนือ ยังจมฝุ่น  PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน สูงสุดวัดได้  328 มคก./ลบ.ม.

02 เมษายน 2566

ภาคเหนือ ยังจมฝุ่น  PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน สูงสุดวัดได้  328 มคก./ลบ.ม. ภาพรวมวันที่ 2เมษายน 2566 เกินมาตรฐาน 20จังหวัดภาคเหนือมากสุด แนะนำ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

 

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ 07:00 น ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 20จังหวัด ภาคเหนือสูงสุดได้แก่

 • จ.เชียงราย 
 • จ.เชียงใหม่ 
 • จ.น่าน 
 • จ.แม่ฮ่องสอน 
 • จ.พะเยา 
 • จ.ลำพูน 
 • จ.ลำปาง 
 • จ.แพร่ 
 • จ.อุตรดิตถ์ 
 • จ.สุโขทัย 
 • จ.พิษณุโลก 
 • จ.ตาก 
 • จ.กำแพงเพชร 
 • จ.พิจิตร 
 • จ.หนองคาย 
 • จ.เลย 
 • จ.อุดรธานี 
 • จ.นครพนม 
 • จ.หนองบัวลำภู และ
 • จ. อุบลราชธานี

รายงานฝุ่นประจำวันที่2เมษายน 2566

ค่ามาตรฐานรายภาค

 • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 40 - 328 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25 - 82 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 - 41 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15 - 31 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 - 23 มคก./ลบ.ม.
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 - 41 มคก./ลบ.ม.

 

ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

ปริมาณฝุ่นละออง

 

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

 ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 3 ถึง 9 เมษายน 2566 ดังนี้

วันที่ 3 - 9 เมษายน 66 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น  ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่**

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 3 - 9 เม.ย. 66 อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่ 3- 4 เมษายน 2566 สถานการณ์อาจบรรเทาลงได้บ้างเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น แต่ช่วงวันที่ 5-6 เมษายน 2566 ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะอากาศค่อนข้างปิด

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ค่าฝุ่นล่วงหน้า ค่าฝุ่น3เมษายน2566