svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า7 วัน 27 มี.ค.-2เม.ษ.66 เฝ้าระวังวันไหนบ้าง

26 มีนาคม 2566

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯและปริมณฑล 7 วันล่วงหน้า27 มี.ค.-2เม.ษ.66 เฝ้าระวังวันไหนบ้าง ดูที่นี่ วันนี้ (26มี.ค.66 )  เกินค่ามาตรฐานrพุ่ง22จังหวัด

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่  ระหว่างวันที่ 27- มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 ดังนี้

 

  • วันที่ 27 มี.ค. 66 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น  ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่
  • พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

ที่มา : ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

สถานการณ์ฝุ่นล่วงหน้า

ด้านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ 12:00 น ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 22จังหวัด ดังนี้

1.จ.เชียงราย

2. จ.เชียงใหม่

3. จ.น่าน

4. จ.แม่ฮ่องสอน 

5.จ.พะเยา

 6.จ.ลำพูน

7. จ.ลำปาง

8. จ.แพร่

9. จ.อุตรดิตถ์

 10.จ.สุโขทัย

11. จ.พิษณุโลก

12. จ.ตาก 

13.จ.กำแพงเพชร

 14.จ.พิจิตร

15. จ.เพชรบูรณ์

 16.จ.อุทัยธานี

 17.จ.บึงกาฬ

18. จ.หนองคาย

 19.จ.เลย 

20.จ.นครพนม 

21.จ.มุกดาหาร และ

22. จ. อุบลราชธานี

รานงานสรุปค่าฝุ่น สถานการณ์ฝุ่น

ค่าเกินมาตรฐานรายภาค

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37 - 486 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29 - 168 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 - 39 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 21 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 21 มคก./ลบ.ม.

 

 

ฝุ่นวันที่27มีนาคมถึง2เมษายน 2566

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 16 - 43 มคก./ลบ.ม.

 

คำแนะนำทางสุขภาพ

  • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
  • สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

สถานการณ์ฝุ่น