ทำฟันประกันสังคม เดือน ก.พ. 66 ใช้บริการทันตกรรม 3 แสนครั้ง

15 มี.ค. 2566 | 03:14 น.

ทำฟันประกันสังคม สรุปเดือน ก.พ. 66 มีผู้ประกันตนใช้บริการทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย 3.00 แสนครั้ง เป็นเงินกว่า 277.07 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคม สรุปผลการใช้บริการทันตกรรม(ถอนฟัน,อุดฟัน,ขูดหินปูน,ผ่าฟันคุด) วงเงิน 900 บาท/ปี เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรม เดือน ก.พ. 66

  • ไม่ต้องสำรองจ่าย 300,625 ครั้ง
  • คิดเป็นจำนวนเงิน 277,079,806 บาท
     

ทำฟันประกันสังคม เดือน ก.พ. 66 ใช้บริการทันตกรรม 3  แสนครั้ง

เงื่อนไข

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรตา 39 ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office