"ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า" ผิดกฎหมาย สคบ. โทษปรับ-จำคุก ริบทำลาย

01 ก.พ. 2566 | 13:05 น.

สคบ. ไขข้อข้องใจ ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้นำเข้า มีความผิดตามกฎหมาย สคบ. อย่างไร เช็คอัตราโทษ ทั้งการปรับหนักและจำคุก ริบทำลาย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่นี่

จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ และมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ เรื่อง "ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า" การสูบ การนำเข้า การผลิต และการขาย ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่นั้น ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเพื่อคลายข้อสงสัยแล้ว

พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ระบุว่า ปัจจุบัน สคบ. มีนโยบายดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจำหน่าย หรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ หรือบารากู่ไฟฟ้า อย่างเด็ดขาดทุกราย 

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ หรือบารากู่ไฟฟ้า สามารถแจ้งเบาะแส ซึ่งข้อมูลการแจ้งเบาะแส สคบ. จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยการกระทำผิดสามารถแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 

ภาพประกอบข่าว สคบ. ไขข้อข้องใจ ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า มีโทษปรับ จำคุก ริบทำลาย

1.กรณีผู้ขาย หรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า

ที่ผ่านมา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งเรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารา น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิด รวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็ง และมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ดังนั้น ผู้ใดขายหรือให้บริการ โดยมีค่าตอบแทน รวมถึงการซื้อมาเพื่อขายต่อจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542

อัตราโทษ : มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ภาพประกอบข่าว สคบ. ไขข้อข้องใจ ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า มีโทษปรับ จำคุก ริบทำลาย

2.กรณีผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

กรณีนี้มีความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 

อัตราโทษ : มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมกับให้ริบบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้านั้นด้วย 

นอกจากนั้นยังเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244

อัตราโทษ : มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

3.ผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า หรือรับฝากไว้

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนั้น ผู้ครอบครองหรือรับฝากไว้จะมีความผิดฐาน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ตามมาตรา 246 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 

อัตราโทษ : มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ เมื่อบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามแม้จะไม่มีเจตนาหรือไม่รู้ว่าเป็นของมีความผิด ก็ต้องถูกริบให้ตกเป็นของแผ่นดินและนำไปทำลายตามกฎหมายของศุลกากร