svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รีวิวโควิด19 ปี 2565 มีอะไรสำคัญน่าสนใจบ้าง อ่านเลยที่นี่

30 ธันวาคม 2565

รีวิวโควิด19 ปี 2565 มีอะไรสำคัญน่าสนใจบ้าง อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอธีระแนะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามกำหนดช่วยลดเสี่ยงป่วยรุนแรง เสียชีวิต และ Long COVID

โควิด19 ยังคงมีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกลายพันธุ์ไปแล้วมากกว่า 50 สายพันธุ์

 

โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่แตกสายพันธุ์ย่อยออกไปเป็นจำนวนมากในปี 2565 ซึ่งในระหว่างปีมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย 

 

ล่าสุดรศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความ

 

รีวิวปี 2565

 

  • ยารักษามาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แผนปัจจุบัน ยังคงเป็น 3 ตัวหลัก ได้แก่ Paxlovid, Remdesivir, และ Molnupiravir ในขณะที่หยูกยาอื่น พืชผักสมุนไพรต่างๆ ที่โฆษณาประชาสัมพันธ์กันมากมายนั้น ไม่ใช่วิธีการป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ที่ควรทำหรือเลือกใช้ เพราะข้อมูลหลักฐานวิชาการไม่เพียงพอ และบางชนิดก็พิสูจน์แล้วชัดเจนว่าไม่ได้ผล อาทิ ฟาวิพิราเวียร์, ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin, และอื่นๆ 
  • การเข้าถึงยาต้านไวรัสมาตรฐานอย่างทั่วถึงและทันเวลา ยังเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้นจึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องยอมทุบกระปุกหาทางเข้าถึงยาต้านไวรัสและบริการอื่นที่จำเป็นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย จึงเป็นโจทย์หลักที่ระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศต้องเร่งพัฒนา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสมาตรฐานและบริการจำเป็นต่างๆ ได้

 

รีวิวโควิด19 ปี 2565 มีอะไรสำคัญน่าสนใจบ้าง

 

  • ระบบรายงานสถานการณ์การระบาด ทั้งจำนวนติดเชื้อ ป่วย เสียชีวิต และ Long COVID เป็นรายละเอียดจำเป็นที่จะทำให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้เท่าทันสถานการณ์ และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงทำให้หน่วยงานระดับโลกและประเทศต่างๆ ได้ใช้ประเมินสถานการณ์และวางแผนมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่เหมาะสมได้ แต่หากมีการบิดเบือน ปกปิด ปิดบัง เปิดเท่าที่อยากเปิด เปิดยามที่อยากเปิด ก็จะทำให้เกิดผลกระทบมากมายตามมา ทั้งการไม่สามารถประเมินสถานการณ์ในประเทศ และภาพรวมของโลกได้แล้ว ยังทำให้เกิดความไม่เชื่อมือ ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อใจ และด้อยคุณค่าของตัวระบบกลไกที่ดูแลเรื่องนี้ไปเองในที่สุด เพราะมีไว้ก็เหมือนกับไม่มี ทุกคนก็ต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและผันผวน

 

  • ความใส่ใจสุขภาพ และพฤติกรรมของแต่ละคน เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงของแต่ละคน หากประมาท ไม่ใส่ใจ และมีพฤติกรรมเสี่ยง ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในระดับสังคมนั้น ความเสี่ยงของทุกคนจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ หากนโยบายและมาตรการระดับประเทศ ใส่ใจสุขภาพน้อยกว่าการเหยียบคันเร่งทางเศรษฐกิจ
  • อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ยังเป็นสัจธรรม ความไม่ประมาท ยืนบนฐานความจริง ใช้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญ ที่จะประคับประคองให้ดำเนินเศรษฐกิจของประเทศไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดทั่วโลก

 

ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยในช่วงปลายปี ป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการเดินทางขนส่งสาธารณะที่แออัด

 

ควรระมัดระวังกิจกรรมและสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพราะปีนี้มีความสูญเสียจำนวนมากจากเหตุร้ายหลายครั้ง ทำให้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต เช่น ผับบาร์ บ่อน คาสิโน ฯลฯ รวมถึงเรื่องอุบัติเหตุจราจรจากการขับเร็ว เมาเหล้า และใช้ยาเสพติดอื่น 

 

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามกำหนดจะช่วยลดเสี่ยงป่วยรุนแรง เสียชีวิต และ Long COVID

 

สำคัญมากคือ การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก