svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รัฐเสนอร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อฉบับใหม่ เพราะอะไร หลัง พรก.ฉุกเฉินยุติ เช็คเลย

24 กันยายน 2565

รัฐเสนอร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อฉบับใหม่ เพราะอะไร หลัง พรก.ฉุกเฉินยุติ เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หมอเฉลิมชัยชี้ ศบค. ต้องหมดอายุตามไปด้วย

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

Breaking News : ยกเลิกพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ และศบค.ไปพร้อมกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โควิด-19

 

นับจากที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาโรคโควิดระบาดต่อเนื่องตั้งแต่มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อนับล้านราย และเสียชีวิต 30,000 รายเศษ

 

จนต้องใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาช่วยเสริมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558

 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้ามกระทรวง ออกไปจากกระทรวงสาธารณสุขได้  จึงเกิดศบค.( ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ขึ้นโดยอัตโนมัตินั้น
 

ขณะนี้สถานการณ์ของโควิด-19 ดีขึ้นเป็นลำดับ จนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะเปลี่ยนแปลงโควิดจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง

 

จึงทำให้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ของโควิดได้แล้ว

 

จึงได้มีมติ ไม่ต่ออายุการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2565

 

รัฐเสนอร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อฉบับใหม่

 

ดังนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงไม่ต้องมีมติใดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว เพียงแต่ไม่ต้องพิจารณาต่ออายุให้ พระราชกำหนดก็จะหมดอายุไปโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ศบค.ต้องหมดอายุไปด้วย นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

อย่างไรก็ตามถ้า โควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะปรับมาตรการต่างๆให้มีความเหมาะสมได้
 

แนวโน้มที่สำคัญคือ ขณะนี้รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

 

เพื่อให้สามารถรับมือกับโรคระบาดขนาดใหญ่ลักษณะเดียวกับ โควิด-19 ได้สำเร็จ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป