ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,631 ราย เสียชีวิต 29 คน

27 ส.ค. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 27 ส.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,631 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 คน หายป่วย 1,667 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,421,208 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 1,631 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,631 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,421,208 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,667 ราย กำลังรักษา 18,117 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 763 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,631 ราย เสียชีวิต 29 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 27 สิงหาคม 2565 เวลา 06.35 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 604,677,102 ราย เพิ่มขึ้น 606,063 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,484,531 ราย เพิ่มขึ้น 1,484 ราย หายป่วยสะสม 579,480,454 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 627,503 ราย