“กัญชา-กัญชง” ปรุงอาหาร ผู้ประกอบการ-คนทำอาหาร ต้องอบรมหลักสูตร 30 นาที

26 สิงหาคม 2565

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยออกประกาศ “กัญชา-กัญชง” ปรุงอาหาร ผู้ประกอบการ-คนทำอาหาร ต้องเข้าอบรมกับกรมอนามัยหลักสูตร 30 นาที

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

ประกาศนี้ ระบุว่า สมควรที่จะกำหนดให้การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย เป็นหัวข้อวิชาหนึ่งในหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำกัญชา หรือกัญชง มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำประกอบ หรือปรุงอาหาร เพื่อการจำหน่าย ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย

กำหนดให้การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัยเป็นหัวข้อวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร  เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของกัญชา หรือกัญชง และโทษในกรณีที่บริโภคไม่เหมาะสม รวมถึงต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร (คนปรุง-ทำอาหาร) โดยต้องมีระยะเวลาการอบรม 30 นาที

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)