ผู้ประกันตน"ประกันสังคม"ติดโควิด-19 ใช้สิทธิอย่างไร (มีคลิป)

24 สิงหาคม 2565

สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนติดโควิด-19 ใช้สิทธิอย่างไร มีแนวทางอย่างไร ดูคำตอบจากสำนักงานประกันสังคม เช็คเลย(มีคลิป)

สำนักงานประกันสังคม จัดทำคลิปหัวข้อ "ผู้ประกันตนติดโควิด ใช้สิทธิอย่างไร" ระบุว่า

 

ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39  ถ้าติดโควิด ผลการตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลตามสิทธิ และโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมได้เลย

 

 

นอกจากนี้ยังมีระบบดูแลร้านยา ซึ่งจะมีป้ายบอกหน้าร้านยา สามารถขอใช้สิทธิในเรื่องของการรับยาและไปดูแลที่บ้านได้

 

บางคนได้รับยา"ยาฟาวิพิราเวียร์" บางคนไม่ได้

การใช้ยาฟาวิฯ เป็นเรื่องของดุลยพินิจทางการแพทย์ มีแนวเวชปฏิบัติของแพทย์ในการสั่งใช้ยาให้กับผู้ประกันตนแต่ละราย ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิฯทุกคน กรณีที่มีความจำเป็น ต้องดูเรื่องของอาการ ความเสี่ยง และผลการตรวจเอ็กซเรย์ แพทย์ก็จะดูประกอบการให้ยา

 

หลายคนอยากจะซื้อยามารับประทานเอง ควรทำหรือไม่ ไม่แนะ เพราะการที่ไปซื้อยาทานเอง เป็นความเสี่ยง และจะทำให้เกิดภาวะดื้อยา แนะนำว่าหากมีอาการรุนแรง ควรไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการและสั่งใช้ยาอย่างถูกต้อง

 


 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน