ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,773 ราย เสียชีวิต 30 คน

14 ส.ค. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 14 ส.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,773 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 คน หายป่วย 2,576 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,396,990 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 1,773 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,773 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,396,990 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,576 ราย กำลังรักษา 20,958 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 927 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,773 ราย เสียชีวิต 30 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 14 สิงหาคม 2565 เวลา 06.35 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 594,549,279 ราย เพิ่มขึ้น 577,433 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,453,200 ราย เพิ่มขึ้น 1,191 ราย หายป่วยสะสม 566,818,697 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 761,427 ราย