ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,140 ราย เสียชีวิต 35 คน

13 ส.ค. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 13 ส.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,140 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 คน หายป่วย 1,898 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,395,217 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,140 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,139 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,395,217 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,898 ราย กำลังรักษา 21,791 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 912 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,140 ราย เสียชีวิต 35 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 13 สิงหาคม 2565 เวลา 06.35 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 593,834,480 ราย เพิ่มขึ้น 704,314 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,451,014 ราย เพิ่มขึ้น 1,751 ราย หายป่วยสะสม 565,899,650 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 736,870 ราย