ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 35 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 29 ราย

07 ส.ค. 2565 | 07:43 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,250 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย พบเป็นกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 94% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 29 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,250 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 2,246 ราย
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 3 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 35 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 29 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,605,609 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 21,526 ราย  อาการหนัก 952 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 489 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,552,487 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 1,939 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 31,596 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 7 สิงหาคม จำนวน 35 ราย แยกเป็นชาย 15 ราย หญิง 20 ราย อายุระหว่าง 17-97 ปี  เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 94% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 29 ราย คิดเป็น 83%  มีโรคเรื้อรัง 4 ราย คิดเป็น 11%  ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็น 6% 

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 35 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 29 ราย

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

  • มะเร็ง (2) 
  • อ้วน (1)
  • โรคไต (6) 
  • หลอดเลือดสมอง(4)
  • หัวใจ(9)
  • ติดเตียง (5)

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19