ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,747 ราย เสียชีวิต 34 คน

27 ก.ค. 2565 | 00:43 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 27 ก.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,747 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 คน หายป่วย 2,099 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,358,733 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,747 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,747 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,358,733 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,099 ราย กำลังรักษา 24,219 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 911 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,747 ราย เสียชีวิต 34 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 576,767,052 ราย เพิ่มขึ้น 787,048 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,406,596 ราย เพิ่มขึ้น 1,461 ราย หายป่วยสะสม 546,630,259 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 899,683 ราย