svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วิธีป้องกันโรค"ฝีดาษลิง" ด้วย 4 แนวทางสุขบัญญัติ มีอะไรบ้างเช็คเลย

26 กรกฎาคม 2565

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะ 4 แนวทางสุขบัญญัติ วิธีป้องกันโรคฝีดาษลิง หรือฝีดาษวานร หลังองค์การอนามัยโลก ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

จากกรณีองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคฝีดาษลิงหรือโรคฝีดาษวานร เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) เมื่อวันที่ 23 ก.ค.65 ที่ผ่านมา

 

ล่าสุดกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะ 4 แนวทางสุบบัญญัติป้องกันโรคฝีดาษลิง หรือฝีดาษวานร

แนวทางป้องกัน

 

สุขบัญญัติ ข้อที่ 1

ดูแลรักษาร่างกายให้สะอาด หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า และคนที่ติดเชื้อ

 

สุขบัญญัติ ข้อที่ 3

 

ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ  หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว์หรือสิ่งของสาธารณะ

 

สุขบัญญัติ ข้อที่ 4

 

กินอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด หลีกเลี่ยงการกินสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ หรืออาหารสุกๆดิบๆ

 

วิธีป้องกันโรค"ฝีดาษลิง" ด้วย 4 แนวทางสุขบัญญัติ มีอะไรบ้างเช็คเลย

 

ที่มา : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ