ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,740 ราย เสียชีวิต 32 คน

25 ก.ค. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 25 ก.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,740 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 คน หายป่วย 2,425 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,354,158 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 1,740 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,740 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,354,158 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,425 ราย กำลังรักษา 23,985 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 890 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,740 ราย เสียชีวิต 32 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 575,012,192 ราย เพิ่มขึ้น 579,085 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,402,912 ราย เพิ่มขึ้น 675 ราย หายป่วยสะสม 544,548,995 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 401,282 ราย 

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 92,184,502 ราย(+12,166) 

อันดับ 2 อินเดีย 43,902,112 ราย(+13,357)

อันดับ 3 บราซิล 33,591,356 ราย(+9,823) 

อันดับ 4 ฝรั่งเศส 33,532,262 ราย(+50,032) 

อันดับ 5 เยอรมนี 30,331,131 ราย(  )