วอล์คอินฉีดวัคซีนฟรี 11 จุดไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าใน กทม.

24 กรกฎาคม 2565

เช็คจุด Walk In ฉีดวัคซีนโควิดฟรีไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า โรงพยาบาล สังกัด กทม. 11 แห่ง มีที่ไหนบ้าง อัพเดทวัน-เวลา พร้อมเงื่อนไขการเข้ารับบริการได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดทจุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าโดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดฟรีได้ตลอดทั้งสัปดาห์ เลือกวัน เวลา และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เพื่อเข้ารับบริการได้เลย 

 

1.โรงพยาบาลกลาง

 • วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ 
 • โทร.0-225-1354


2.โรงพยาบาลตากสิน

 • วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ 
 • วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่
 • โทร.0-2437-7677


3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

เปิดวอล์คอิน :

 • วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 

บริการวอล์คอิน และจองผ่าน QueQ :

 • วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน (อาคารจอดรถ) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 
 • โทร.0-2289-7986

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

เปิดวอล์คอิน และ ศูนย์ BFC :

 • วันจันทร์  ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 
 • วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 
 • โทร.0-2429-3258

 

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

เปิดวอล์คอิน :

 • วันจันทร์  ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประกันสังคม ชั้น 2 
 • โทร. 084-215-3278/ 0-2543-2090

 

6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

เปิดวอล์คอิน :

 • วันจันทร์ -วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ห้องทำแผลฉีดยา 
 • โทร.0-2327-3049

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

วอล์คอินฉีดวัคซีน :

 • วันจันทร์ -วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08-15.00 น. คลินกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร 
 • โทร.0-2444-3900 ต่อ 8878

 

8.โรงพยาบาลสิรินธร 

วอล์คอิน และ จองผ่านแอป QueQ :

 • วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 
 • โทร.0-2328-6760


9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

วอล์คอินฉีดวัคซีน :

 • วันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 
 • โทร.0-2452-7999

 

10.โรงพยาบาลคลองสามวา

วอล์คอินฉีดวัคซีน และ จองผ่านแอปฯ QueQ :

 • วันพุธ-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. อาคารผู้ป่วยนอก 
 • โทร.064-557-6009

 

11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

วอล์คอินฉีดวัคซีน :

 • วันจันทร์- วันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น.อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 
 • โทร.0-2180-0202 ต่อ 103 

 

วอล์คอินฉีดวัคซีนฟรี 11 จุดไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าใน กทม.

 

ที่มา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร