7 จุดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี รพ.สังกัด กทม. เดือนกรกฎาคม 2565 

18 กรกฎาคม 2565

7 โรงพยาบาลสังกัด กทม. เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ เช็ควัน เวลา เข้ารับบริการทั้งหมดได้ที่นี่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดสัญชาติ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 "โมเดอร์นา" (Moderna) ทั้งแบบวอล์คอิน (walk in) และจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. 7 แห่งได้ทันที มีรายละเอียดการให้บริการฉีดวัคซีนตามวัน - เวลา ดังต่อไปนี้

 

รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการวอล์คอิน

1.โรงพยาบาลกลาง 

  • ให้บริการฉีดวัคซีนในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ

 

2.โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม. 

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น. ห้องทำแผลฉีดยา


3.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร


4.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2

รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการวอล์คอิน/ แอพพลิเคชัน QueQ

1.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

เปิด Walk In

  • ให้บริการในวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 14.00 น.คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

เปิด Walk In / แอพพลิเคชัน QueQ 

  • วันศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1

 

2.โรงพยาบาลสิรินธร

  • วันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2

 

3.โรงพยาบาลคลองสามวา

  • วันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 – 14.00 น. อาคารผู้ป่วยนอก


7 จุดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี รพ.สังกัด กทม. เดือนกรกฎาคม 2565