ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,795 ราย เสียชีวิต 23 คน

15 ก.ค. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 15 ก.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,795 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 23 คน หายป่วย 1,920 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,331,541 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 1,795 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,795 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,331,541 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 23 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,920 ราย กำลังรักษา 24,043 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,331,481 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 789 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,795 ราย เสียชีวิต 23 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 564,947,807 ราย เพิ่มขึ้น 785,711 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,380,964 ราย เพิ่มขึ้น 1,343 ราย หายป่วยสะสม 536,743,181 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 491,942 ราย 

10 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 91,035,274 ราย(+79,043) 

อันดับ 2 อินเดีย 43,704,925 ราย(+14,936)

อันดับ 3 บราซิล 33,142,158 ราย(+65,379) 

อันดับ 4 ฝรั่งเศส 32,795,874 ราย(+119,285) 

อันดับ 5 เยอรมนี 29,460,249 ราย(  )