อัพเดท จุดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี แบบวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวใน กทม.

02 ก.ค. 2565 | 21:30 น.

อัพเดท จุดฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี รพ.สังกัด กทม. ทั้งแบบ Walk In และลงทะเบียนจองคิวผ่านแอป Que Q เดือนกรกฎาคม ล่าสุดที่นี่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โมเดอร์นา ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ แบบวอล์คอิน (Walk In) และ ลงทะเบียนผ่านแอปฯ Que Q เดือนกรกฎาคม 2565 ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลย  


ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว 

โรงพยาบาลกลาง

  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. บริเวณชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

  • ให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

โรงพยาบาลลาดกระบัง

  • ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. บริเวณห้องทำแผลฉีดยา

 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

  • บริการฉีดวัคซีนโควิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร

 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

  • ประชาชนเข้ารับบริการได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2

Walk in และ จองผ่านแอปพลิเคชัน Que Q 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

  • ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1

 

โรงพยาบาลสิรินธร 

  • ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2

 

โรงพยาบาลคลองสามวา 

  • ประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดได้ทุกวันพุธ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก

 

อัพเดท จุดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี แบบวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวใน กทม.

ที่มา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์