ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ขึ้น "เรือด่วนเจ้าพระยา” ใช้ตั๋วราคาสูง เปลี่ยนเส้นทางได้

17 ก.ย. 2565 | 10:06 น.

เริ่มแล้ว ขึ้น "เรือด่วนเจ้าพระยา” ใช้ตั๋วราคาสูงต่อตั๋วราคาต่ำ เปลี่ยนเส้นทางต่อเรือโดยสารได้ 1 ครั้ง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ชูทางเลือกผู้ใช้บริการเดินทางสะดวกต่อเนื่อง

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เปิดเผยว่าทางบริษัทฯ ได้ออกนโยบายให้ผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาที่ถือตั๋วที่มีอัตราค่าโดยสารสูงกว่า สามารถมาต่อเรือที่มีอัตราค่าโดยสารต่ำกว่าได้ จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่ต้องซื้อตั๋วโดยสารใหม่ และไม่ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ทั้งนี้ จะต้องต่อเรือบริเวณโป๊ะเทียบเรือทันที โดยที่ยังไม่ออกจากบริเวณท่าเรือ เพื่อให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการใช้บริการเรือแต่ละสายมากขึ้น และเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว

ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ขึ้น "เรือด่วนเจ้าพระยา” ใช้ตั๋วราคาสูง เปลี่ยนเส้นทางได้

 

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ประสงค์จะลงเรือที่มีอัตราค่าโดยสารสูงกว่า แต่เรือสายดังกล่าวไม่เข้าจอดท่าที่มาใช้บริการ ก็สามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานขายตั๋วบนท่าหรือในเรือ เพื่อขอซื้อตั๋วราคาสูงกว่าและใช้ตั๋วดังกล่าวในการต่อเรือโดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ขึ้น "เรือด่วนเจ้าพระยา” ใช้ตั๋วราคาสูง เปลี่ยนเส้นทางได้  
 

- ต้องการเดินทางจากท่าวัดตึกไปยังท่าพรานนก และต้องการโดยสารเรือธงเหลืองหรือธงเขียวเหลืองสามารถแจ้งกับพนักงานขายตั๋วได้ว่าต้องการไปต่อเรือธงเหลืองและขอซื้อตั๋วโดยสารราคา 21 บาทจากนั้นลงเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มมาที่พระราม 7 มาต่อเรือด่วนเจ้าพระยาธงเหลืองหรือธงเขียวเหลือง

ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ขึ้น "เรือด่วนเจ้าพระยา” ใช้ตั๋วราคาสูง เปลี่ยนเส้นทางได้

 

- ต้องการเดินทางจากท่าวัดราชสิงขรไปยังท่าพระปิ่นเกล้า และต้องการโดยสารเรือปรับอากาศธงแดงสามารถแจ้งกับพนักงานขายตั๋วได้ว่าต้องการไปต่อเรือปรับอากาศธงแดงและขอซื้อตั๋วโดยสารราคา 30 บาท จากนั้นลงเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มมาที่ท่าสาทร มาต่อเรือด่วนเจ้าพระยาปรับอากาศธงแดง


 

ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ขึ้น "เรือด่วนเจ้าพระยา” ใช้ตั๋วราคาสูง เปลี่ยนเส้นทางได้

- ต้องการเดินทางจากท่าสาทรไปยังท่าวัดเขมา และต้องการโดยสารเรือปรับอากาศธงแดงสามารถซื้อตั๋วเรือธงแดงราคา 30 บาท ลงเรือธงแดง มาต่อเรือธงส้มที่ท่าบางโพหรือพระราม 7 ได้

 

 

- ต้องการเดินทางจากท่าสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี้)ไปท่าสะพานพระนั่งเกล้า และต้องการโดยเรือธงเขียวเหลือง สามารถแจ้งกับพนักงานขายตั๋วได้ว่าต้องการไปต่อเรือธงเขียวเหลืองและขอซื้อตั๋วโดยสารราคา 21 บาท จากนั้นลงเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มมาที่ท่าพายัพ มาต่อเรือด่วนเจ้าพระยาธงเขียวเหลือง