มาแล้วมวลน้ำวังจากลำปางทะลักตากท่วม"สามเงา-บ้านตาก"

17 ก.ย. 2565 | 05:31 น.

ปภ.ตากสั่้งเฝ้าระวังอุทกภัย หลังน้ำในแม่น้ำวังจากลำปางเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำในพื้นที่อ.สามเงาและบ้านตากแล้ว 3 ตำบลหนักเร่งให้ความช่วยเหลือ

นายวัฒนา สาคร  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) จังหวัดตาก กล่าวว่า  ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนมากในแม่น้ำวัง ไหลมาจากจังหวัดลำปาง ได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว  

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 17 หมู่บ้านของ ต.ยกกระบัตร ต วังจันทร์ และต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 758 หลัง ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,307 คน ถนนชำรุด 2 สาย พืชไร่/สวน ประมาณ 2,000 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา 16 ราย พื้นที่เลี้ยงสัตว์แปลงหญ้าประมาณ 60 ไร่ 

มาแล้วมวลน้ำวังจากลำปางทะลักตากท่วม\"สามเงา-บ้านตาก\"

มาแล้วมวลน้ำวังจากลำปางทะลักตากท่วม\"สามเงา-บ้านตาก\"

ซึ่งพื้นที่ 3 ตำบลดังกล่าว มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำวัง การระบายน้ำของเขื่อนตอนบน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำวัง ทำให้แม่น้ำวังมีมวลน้ำมากขึ้น โดยแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำขนาดไม่ใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดตาก ความสูงของตลิ่ง ประมาณ 6-8 เมตร รับน้ำได้ประมาณ 700 ลูกบากศ์เมตร/วินาที ลำน้ำวังมีลักษณะคดเคี้ยว บางจุดมีพื้นที่ลุ่มต่ำมาก

 

จังหวัดตากได้มีการแจ้งเตือน ให้สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก ติดตามสภาพอากาศให้โครงการชลประทานตาก และสำนักงาน ปภ.จังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอำเภอ และ อปท. เฝ้าระวังรับมืออุทกภัย และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดประชุมอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 9 อำเภอ ในห้วงที่ผ่านมา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมพร้อมทรัพยากร กำลังพล แผนเผชิญเหตุ ของหน่วยตนเอง ในการช่วยเหลือประชาชน 

มาแล้วมวลน้ำวังจากลำปางทะลักตากท่วม\"สามเงา-บ้านตาก\"

 

มาแล้วมวลน้ำวังจากลำปางทะลักตากท่วม\"สามเงา-บ้านตาก\"

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก ได้สั่งการ /บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยทหาร ตำรวจ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สถานีกาชาดเทพรัตน์ อำเภอ แขวงทางหลวงตาก แขวงทางหลวงชนบท โครงการชลประทานตาก สำนักงาน ปภ.จังหวัด อบจ.ตาก อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ เป็นต้น เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

 

โดยกำหนดแผนดำเนินการกรณี 1.การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย  1.1. อปท.แจ้งเตือน ประชาชนเอาทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง  1.2. อปท.จะทำคันดินกั้นน้ำชั่วคราว พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดเวลา 1.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารแก่ผู้ประสบภัย 1.4  จังหวัดตาก และองค์กรการกุศล มูลนิธิ สนับสนุนเรือท้องแบนขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำ ขนาด 2 ที่ จำนวน 5 ลำพร้อมเสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว ไว้บริการประชาชนผู้ประสบภัย  

 

1.5 จังหวัดตาก ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ   1.6 การมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม ของเหล่ากาชาด เขื่อนภูมิพล และสนง.ปภ. จำนวน 695 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยตำบลยกกระบัตร และตำบลวังจันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดท่าไผ่ ม.3 ต. ยกกระบัตร และ 1.7 เมื่อน้ำในแม่น้ำวังลดลงแล้ว มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร และชุมชน จะดำเนินการใช้เครื่องจักรกลของศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร สูบน้ำในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำวังต่อไป

 

กรณี 2. การเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่หลังเกิดภัย จะดำเนินการ คือ   2.1 ดำเนินการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์   2.2 ด้านการเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ ดำเนินการสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด ช่วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์    

 

จังหวัดตาก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น หากสถานการณ์ขยายเป็นวงกว้าง พร้อมระดมทรัพยากร กำลังเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือประชาชน และหลังภัยผ่านพ้น จะให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือและซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย ตามระเบียบทางราชการต่อไป 

คณะผู้บริหารนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำเจอน้ำท่วมประจำเพื่อเร่งแก้ไข

ส่วนในพื้นที่เเขตเทศบาลนครแม่สอด  ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  จังหวัดตาก  นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ  และ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง)นครแม่สอด  ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนมณีไพรสณฑ์, ซอยหลังตลาดเจ๊จิ๋วปาร์ค ฯลฯ

 

สืบเนื่องมาจาก ที่เกิดฝนตกลงมาส่งผลทำให้ มีหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เริ่มมีน้ำท่วมขังถนน และบ้านเรือน  รวมทั้งเส้นทาง ถนน ทางสัญจรของประชาชน การลงพื้นที่ ของ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ประชาชน ที่อาศัยในพื้นที่

มาแล้วมวลน้ำวังจากลำปางทะลักตากท่วม\"สามเงา-บ้านตาก\"

โดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด  ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้นำทีมผู้บริหารพร้อมด้วย สท.นครแม่สอด  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน