สจล. ดันแพลตฟอร์ม “เรียนออนไลน์” ใหม่ ดึงนวัตกรรมต่อยอดตลาดงานอนาคต

14 ก.ย. 2565 | 10:19 น.

สจล. ดึงเอกชน ปั้น แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ยกนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับทักษะสำคัญต่าง ๆ รองรับตลาดงานในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ หวังหลังจากเรียนจบ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานและธุรกิจได้จริง

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ EdTech Startup เปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ (Class of Innovator : COIN) ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานและธุรกิจได้จริง

 

ทั้งนี้ได้กำหนด 4 หลักสูตรแรกสำหรับคนทั่วไปและนักศึกษา แบ่งเป็นคอร์สที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับทักษะสำคัญต่าง ๆ เช่น คอร์ส Creative Coding สร้างงานศิลปะจากการเขียนโค้ดด้วย JavaScript สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก 42 บางกอก สถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ภายใต้การกำกับดูแลของ สจล.

สจล. ร่วมกับ FutureSkill เปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ (Class of Innovator : COIN)

 

รวมทั้งยังมีคอร์สปรับแนวคิดสร้างจุดขายขยายธุรกิจด้วย Innovative tools ที่นำนวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ในตลาด และพัฒนาธุรกิจที่มีให้เติบโตอย่างมีนวัตกรรม

 

รศ.ดร.คมสัน กล่าวว่า คลาสเรียนออนไลน์ COIN จะเน้นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการปรับใช้ในการทำงานและการสร้างธุรกิจได้จริง โดยรวมความถนัดของทั้ง 2 หน่วยงานไว้ด้วยกัน โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม พร้อมดีไซน์คอร์สเรียนจาก FutureSkill ให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเนื้อหาทันต่อโลกปัจจุบัน บนแพลตฟอร์มการเรียนนี้

 

ทั้งนี้ในปัจจุบันได้เริ่มเปิดให้เข้าเรียนได้แล้วที่เว็บไซต์ FutureSkill และจะทยอยเปิดรับสมัครจนครบทุกหลักสูตร โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาคนไทยอย่างน้อย 4,000 คนในช่วงนำร่อง ก่อนต่อยอดไปสู่คอร์สเรียนที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเรียนที่สามารถโอนหน่วยกิตได้ในอนาคต

รศ.ดร.คมสัน กล่าวว่า แพลตฟอร์มการเรียนนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มองอนาคตของการศึกษานำ โดยไม่ได้ยึดติดกับการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว ถือเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรัฐ และ EdTech Startup ที่จับมือกันสร้างแพลตฟอร์ม และหลักสูตรตอบสนองทักษะแห่งอนาคตของคนไทย

 

“ปัจจุบันพบว่ามี SME ไม่ถึง 1% จาก 3,000,000 กว่าราย ที่มีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ COIN เชื่อว่าการส่งเสริมทักษะเหล่านี้ให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา นำไปใช้ประโยชน์จริงพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไป” รศ.ดร.คมสัน ระบุ

 

สจล. ร่วมกับ FutureSkill เปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ (Class of Innovator : COIN)