svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กรุงไทย - ธ.ก.ส." เปิดรับบุคคลปฏิบัติงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65  

19 สิงหาคม 2565

ข่าวดี ตำแหน่งงานว่าง โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 "ธ.กรุงไทย -ธ.ก.ส." เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนมาก คลิกที่นี่

จากการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 นี้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด โดยหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งในส่วนของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ล่าสุดได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการฯจำนวนมากซึ่งมีรายละเอียดและช่องทางการสมัคร ดังนี้  
    

1.ธนาคารกรุงไทย 

 

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวนมาก

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขา / จุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้

 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.65 -19 ต.ค.65 ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (หากจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้มีใจรักการบริการ
 • สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
 • สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
 • สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
 • มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา สามารถเดินทางได้สะดวก

 

สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ แบบฟอร์ม การสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ธนาคารกรุงไทย

 

"กรุงไทย - ธ.ก.ส." เปิดรับบุคคลปฏิบัติงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65  

2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 

ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร พร้อมทั้งบริการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่

 

ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนปแลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล
 

คุณสมบัติของลูกจ้าง

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
 • ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา หรือใกล้เคียง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้สะดวก
 • เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
 • สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
 • สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
 • มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
 • เป็นบุคคลที่ สนจ./สาขา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้

 

สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

"กรุงไทย - ธ.ก.ส." เปิดรับบุคคลปฏิบัติงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65  

ที่มา ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)