‘วราวุธ’ มอบแหล่งน้ำใต้ดิน แกัปัญหาขาดแคลนน้ำ

14 ส.ค. 2565 | 03:45 น.

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่ ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำกิน น้ำใช้ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาว อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองผักตบ

‘วราวุธ’ มอบแหล่งน้ำใต้ดิน แกัปัญหาขาดแคลนน้ำ

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร อย่างยั่งยืน หลังจากที่ต้องประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปีมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี

การดำเนินโครงการดังกล่าวของกระทรวงฯ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างทั่วถึงตลอดทั้งปี

‘วราวุธ’ มอบแหล่งน้ำใต้ดิน แกัปัญหาขาดแคลนน้ำ

และภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดพัฒนาทั้งแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตภัยแล้ง อย่างเช่น อ.ศรีสมเด็จ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องประสบปัญหาช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมาอย่างยาวนาน 

การส่งมอบทั้ง 2 โครงการ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อน้ำกิน น้ำใช้ แล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สามารถทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  จึงขอให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้อย่างรู้คุณค่า และต้องช่วยกันดูแลรักษาระบบต่อไป เพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้า

 

สำหรับทีมงานที่ลงพื้นที่ ประกอบด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง