นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

12 ส.ค. 2565 | 14:00 น.

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง

12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้เมื่อเวลา 19.19 น. ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธี

 

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยา ถึงบริเวณพิธีท้องสนามหลวง ขึ้นสู่เวที นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา วางพุ่มทอง และพานพุ่มเงิน นายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) ก่อนจุดเทียนมหามงคล จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ความว่า

 

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 

เนื่องในศุภวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันนี้ 

 

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งว่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 70 ปี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎรประดุจมารดาที่รักและห่วงใยบุตร ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎร และได้ทรงพระราชดำริโครงการต่าง ๆ หลากหลายสาขา ครอบคลุมทั่วทุกด้าน

 

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

 

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

ทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ พระราชกรณียกิจทั้งหลายไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยเฉพาะพสกนิกรผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกลเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทย มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า

 

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

ตราบจนถึงปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นที่ประจักษ์ซาบซึ้ง และได้รับการเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรไทยทั้งมวล

 

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

 

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพสกนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้
  

"ข้าพระพุทธเจ้า … ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมพิพิธพรสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เปี่ยมพระพลานามัย ปราศจากโรคาพาธและภัยพาลทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

 

จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายกรัฐมนตรีและภริยารับมอบโคมเทียน ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำ "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

 


นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระพันปีหลวง"