"ครูบาบุญชุ่ม"อาพาธถูกนำส่งรักษาตัวโรงพยาบาลในกทม.แล้ว

11 ส.ค. 2565 | 12:34 น.

‘ครูบาบุญชุ่ม’ มีอาการอาพาธ หลังออกจากถ้ำเมืองแก๊ด รวมถึงออกแสดงธรรมที่ต่างๆ ถูกนำส่งรักษาตัวโรงพยาบาลใน กทม.แล้ว เผยในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อน

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ แจ้งว่าตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นั้น หลังออกจากถ้ำก่อนที่จะได้รับการตรวจธาตุขันธ์ทุกระบบจากคณะแพทย์นั้น 

 

"ครูบาบุญชุ่ม"อาพาธถูกนำส่งรักษาตัวโรงพยาบาลในกทม.แล้ว

ท่านครูบาบุญชุ่มได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวัน ทั้งในเมืองแก๊ด และการเดินทาง ไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆ อย่างน้อย 11 เมือง ไม่นับรวมชุมชนน้อยใหญ่ ที่อยู่ระหว่างทางผ่าน รวมทั้งพิธียกฉัตรเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ตั้งเมืองหางเดิม ซึ่งเป็นสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จนกระทั่งเดินทางถึง วัดพระธาตุดอนเรือง อำเภอเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เวลาดึกของวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รุ่งขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ครูบาบุญชุ่มปรากฏอาการอาพาธขึ้น ศิษยานุศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจและรักษาธาตุขันธ์ 

 

"ครูบาบุญชุ่ม"อาพาธถูกนำส่งรักษาตัวโรงพยาบาลในกทม.แล้ว

 

โดยเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย และโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำ ไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน ซึ่งในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร จะประกาศให้ทราบต่อไป

 

"ครูบาบุญชุ่ม"อาพาธถูกนำส่งรักษาตัวโรงพยาบาลในกทม.แล้ว