svasdssvasds

พังงา แจ้งเตือน 7 อำเภอพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 ส.ค. 2565 เวลา 8:00 น. 1.6k

พังงา แจ้งเตือนประชาชน 7 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 นี้

11 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มีหนังสือด่วนที่สุด จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย

 

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับรายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง โดยจังหวัดพังงา มีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

1.อำเภอเมืองพังงา

2.อำเภอเกาะยาว 

3.อำเภอทับปุด 

4.อำเภอท้ายเหมือง

5.อำเภอตะกั่วทุ่ง

6.อำเภอตะกั่วป่า  

7.อำเภอคุระบุรี 

พร้อมกันนี้ สั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้แจ้งทางกองอำนวยการ และเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

 

พังงา แจ้งเตือน 7 อำเภอพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด