svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เตรียมรับมือมรสุม ผู้ว่าฯชัชชาติ สั่งเร่งพร่องน้ำคลองสายหลัก

08 สิงหาคม 2565

"ผู้ว่าฯชัชชาติ" สั่งเร่งพร่องน้ำคลองสายหลัก เตรียมรับมือมรสุม ชี้ หากฝนตกไม่หนักมากเกินไปจะสามารถรองรับน้ำฝนได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการระบายเล็กน้อย

8 สิงหาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความพร้อมรองรับสถานการณ์ของฝนที่ตกจากมรสุมในช่วงนี้ว่า ปัจจุบันยังคงมีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำในคลองสายหลักต่างๆ ซึ่งพบว่า ขณะนี้มีคลองที่มีปัญหาอยู่ราว 4 คลอง ได้แก่

คลองประเวศบุรีรมย์ ที่รองรับน้ำจากฝั่งตะวันออกของพื้นที่ลาดกระบังและสะพานสูง ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการไหลช้า

ส่วน 2 คลอง คือ คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าวด้านทิศเหนือ ซึ่งมีปัญหากระทบในพื้นที่ของดอนเมือง หลักสี่ และบางเขน และคลองสุดท้าย คือ คลองแสนแสบ ที่มีปัญหาในพื้นที่ของพระโขนง ซึ่งยังคงเป็นห่วงพื้นที่ริมคลองเหล่านี้ แต่ปัจจุบันก็ได้มีการพร่องน้ำจากคลองต่างๆ ให้เต็มที่ รวมถึงที่ผ่านมาได้มีการขุดลอกท่อไปแล้ว 1 เดือนที่ผ่านมาลอกท่อไปแล้วถึงเกือบ 2,000 กิโลเมตร รวมไปถึงติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มตามจุดอ่อน

นอกจากนี้ได้พูดคุยกับกรมชลประทานในการระบายน้ำออก โดยกรมชลประทานจะดูจุดหลักๆ 2 จุด คือ จุดทางตะวันออก ได้แก่ คลองประเวศบุรีรมย์ ให้ระบายน้ำออกไปทางคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และจุดด้านทิศเหนือบริเวณคลองเปรมประชากร ให้ดูดน้ำออกไปทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถ้าหากฝนตกไม่หนักมากเกิน ก็คาดว่า จะสามารถรองรับน้ำฝนได้ แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการระบายเล็กน้อย