"หมอยง" รับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส เงื่อนไขมีอะไรบ้าง เช็คเลย

05 ส.ค. 2565 | 22:11 น.

"หมอยง" รับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส เงื่อนไขมีอะไรบ้าง เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ ระบุโครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

โควิด 19 วัคซีน โครงการศึกษาการให้วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4

 

โครงการศึกษาการให้วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4  วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (วัคซีนไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ขนาดครึ่งโดส)

 

ทางศูนย์ฯ มีโครงการศึกษาวิจัยวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA (ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นาครึ่งโดส) เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 ในผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ดังนี้

 

 • Sinovac/Sinopharm   +  Sinovac/Sinopharm   + AstraZeneca
 • Sinovac/Sinopharm   +  Sinovac/Sinopharm   + Pfizer
 • Sinovac/Sinopharm   +  Sinovac/Sinopharm   + Moderna
   
 • Sinovac/Sinopharm   + AstraZeneca + AstraZeneca
 • Sinovac/Sinopharm   + AstraZeneca + Pfizer
 • Sinovac/Sinopharm   + AstraZeneca + Moderna
 • AstraZeneca + AstraZeneca + AstraZeneca

 

โดยขอตรวจภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง เพื่อดูการตอบสนองของภูมิต้านทานต่อโควิด-19  โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

"หมอยง" รับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส

 

ผู้ที่สนใจจะมารับการฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (ไฟเซอร์ หรือ ครึ่งโดสโมเดอร์นา) มีคุณสมบัติดังนี้

 

 • ได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ยินดีให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทานก่อนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และ และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง  

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4 ) คลิกที่นี่